WILK

Daleko na północy wilki wychodziły na polany, by w świetle księżyca tańczyć i wznosić swe modły. I wszyscy bez strachu mogliśmy pić z tych samych strumieni.

Tytuł 'Biegnąca z wilkami' nawiązuje do moich badań nad dzikimi zwierzętami, ze szczególnym uwzględnieniem wilków. Wilki i kobiety to istoty z natury pokrewne. Uderzające są podobieństwa w bezlitosnym tępieniu wilków i kobiet przez tych, którzy ich nie rozumieją… Te stworzenia łączą wspólne archetypy związane z instynktami i dlatego otoczone są one niesłuszną złą sławą jako niegodziwe, z natury niebezpieczne i krwiożercze. Nie przypadkiem dziewicze tereny planety kurczą się i giną, w miarę jak zanika zrozumienie naszej własnej wewnętrznej, pierwotnej natury.Od kilku tysięcy lat, kiedy tylko traciłyśmy czujność, naszą instynktowną, pierwotna naturę zsyłano na wygnanie do najnędzniejszych obszarów psychiki.

Zdrowe wilki i zdrowe kobiety podzielają pewne cechy psychiczne: wyczulone zmysły, duch zabawy, ogromną zdolność do poświęceń. Są dociekliwe, bardzo silne i odporne. Mają głęboką intuicję, z poświęceniem troszczą się o potomstwo, partnerów i stado. Potrafią doskonale się przystosować do ciągle zmieniających się warunków, odznaczają się silnym charakterem i wielką odwagą. Cechy różnych gatunków dają niezgłębione możliwości metafor na temat opartej na instynktach psychiki kobiecej.

Dzika, pierwotna natura niesie węzełki z leczniczymi ziołami; niesie wszystko, czym kobieta powinna być, co powinna wiedzieć. Niesie lekarstwo na wszystko. Niesie opowieści, sny, słowa i pieśni, znaki i symbole. Jest zarazem wehikułem i celem podróży.

Tak autorka książki 'Biegnąca z Wilkami- Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach' tłumaczy jej tytuł. Książka ta dla wielu kobiet stała się ważną przewodniczką po labiryncie psychiki, serca i duszy. Poprzez interpretację baśni z różnych stron świata autorka szuka uniwersalnych drogowskazów dla kobiet w ich odzyskiwaniu pierwotnej natury, esencji kobiecości i źródeł twórczego, spełnionego życia.

Najsłynniejszym wilkiem jest niewątpliwie wilk z baśni o Czerwonym Kapturku, która według niektórych interpretacji jest metaforą pierwszej miesiączki rozumianej jako inicjacja, przejście z etapu bycia dzieckiem (biały) w płodną i seksualną kobiecość (czerwony), co kiedyś łączyło się też z rozpoczęciem edukacji oraz rozpoznaniem i rozwijaniem indywidualnych talentów. Taka interpretacja znajduje się na naszej stronie tu.

O samym wilku jeszcze parę ciekawostek tutaj.

wilkiEstés, Clarissa Pinkola.1992/1995. Biegnąca z wilkami – Archetyp Dzikiej Kobiety w mitach i legendach (Women Who Run Eith The Wolves- Myths and Stories of the Wild Woman Archetype). Tłumaczenie: Cioch, Agnieszka. Wydawnictwo: Zysk i S-ka.


back witch 5