Konstytucja 3 maja

Majowa Jutrzenka zaświeciła również dla Czarownic.

Nieco wcześniej w 1776 Sejm Polski uchwalił „Konwikcyje w sprawach kryminalnych” zakazujące skazywania oskarżonych o czary na śmierć. Ustanowiono wówczas również powszechny zakaz stosowania tortur, które uznano za zawodny środek dowodowy.

Konstytucja 3 maja z roku 1791 ostatecznie zniosła Prawa Magdeburskie, stosowane zwyczajowo w odniesieniu do spraw o czary. Uchwały dotyczące czarów przyjmowane były jednogłośnie, filozoficzne prądy oświeceniowe przyniosły bowiem społeczną potrzebę humanizacji prawa karnego.

Pilaszek Małgorzata. 2008. Procesy o czary w Polsce w wiekach XV-XVIII. Wydawnictwo: Universitas.


back witch 5