Czy Czarownica jest dobrą matką?

Tak, ale tylko pod warunkiem 😉 że:

• nie zapomina o sobie i swoich potrzebach przedkładając je ponad wszystko
• a zwłaszcza ponad ideologiczno-martyrologiczno-matkopolkowy wizerunek 
• stara się wypędzić z siebie matkę zaborczą, lękliwą, trzęsącą się nad każdym krokiem pociechy 
• zaprasza natomiast radość, otwartość z wszelkich przejawów samodzielności swoich dzieci 
• pamięta o rozwijaniu swojej kobiecości, w czym dzieci nie tylko nie przeszkadzają, ale wręcz pomagają 
• zatem widzi w sobie najpierw KOBIETĘ – pełną i szczęśliwą
 
Jeśli spełniasz powyższe, to znaczy, że jesteś nie tylko dobrą matką, ale i dobrą Czarownicą Matką!!! 🙂 Czego Ci z całego serca życzymy, dziś i zawsze!

Maga


back witch 5