Biała Bizonica

White Buffalo Calf Pipe – legenda Białej Bizonicy i Świętej Fajki Lakotów

Przed przybyciem Białej Bizonicy nie było nic świętego, nie było ładu społecznego, a ludzie wędrowali po prerii jak dzikie zwierzęta…

Dawno dawno temu Biała Bizonica ukazała się dwóm myśliwym. Kiedy podeszli bliżej ujrzeli piękną kobietę z workiem na plecach. Kobieta ta miała na sobie białą suknię z jeleniej skóry. Jeden z myśliwych otwarcie okazał swoje pożądanie dla jej osoby, natomiast drugi zniżył wzrok rozpoznając w kobiecie świętą postać. Otrzymawszy pozwolenie, mężczyzna zbliżył się do kobiety. Na krótki moment spowiła ich mgła.

Kiedy mgła opadła, przy kobiecie leżał stos kości, a wśród nich wiły się węże. Drugi myśliwy patrzył z przerażeniem. Biała Bizonica zwróciła się do niego spokojnie i poleciła, aby wrócił do swego plemienia i wraz z współplemieńcami przygotował dla niej spotkanie, gdyż przybywa do nich z ważną misją.

Myśliwy pospiesznie udał się do swoich braci, a gdy opowiedział im czego doświadczył, wspólnie złączyli kilka tipi i przygotowali miejsce na przyjęcie tajemniczego gościa. W odświętnych strojach, w ogromnym skupieniu oczekiwali przybycia kobiety.

Biała Bizonica pojawiła się w wiosce. Weszła do namiotu i stanęła naprzeciw wodza. Z wora, który ze sobą miała, wyjęła okrągły kamień z siedmioma nacięciami i położyła go na ziemi. Potem wyjęła z worka fajkę. Była to Fajka Świętej Krowy, która umożliwiała nawiązanie łączności z WakanTanką – Wielką Tajemnicą.

Osoba, która ją wypali dozna zjednoczenia ze wszystkimi ludźmi i innymi istotami Wszechświata.

Biała Bizonica powiedziała: "Główka z czerwonego kamienia oznacza ziemię, a wyrzeźbiona na nim krowa bizona jest symbolem czworonogów. Drewniany cybuch przedstawia rośliny, a ozdobne pióra w ilości dwunastu sztuk symbolizują wszystkie ptaki, z orłem na czele. Siedem nacięć na kamieniu, symbolizuje natomiast siedem głównych ceremonii.

Sweet Logde – ceremonia oczyszczenia
Naming Ceremony – ceremonia nadawania imion
Healing Ceremony – ceremonia uzdrawiania ciała, umysłu i ducha
Adoption Ceremony – ceremonia przyjmowania nowego członka rodziny
Marriage Ceremony – ceremonia zawierania małżeństwa
The Vision Quest Ceremony – ceremonia kontaktu ze Stwórcą w celu uzyskania wskazówek na przyszłość
Sundance Ceremony – ceremonia będąca modlitwą o dobro wszystkich stworzeń

Kobieta przekazała wskazówki, jak dopełniać ceremonii, oświadczyła też, że powróci na ziemię po Świętą Fajkę. Odwróciła się i opuściła namiot. Kiedy była jeszcze w zasięgu wzroku ludzi plemienia Lakotów, kobieta przybrała postać bizonicy o czerwonobrązowej barwie. Następnie usiadła na ziemi, wytarzała się w trawie i jej barwa przybrała żółty odcień. Po chwili jej ubarwienie przybrało brązowoczarną barwę, by znów zmienić się w białą bizonicę. W tej postaci złożyła pokłon czterem stronom świata i zniknęła.

Od tego czasu plemię Lakotów czuje się niezwykle mocno zjednoczone ze swoim ludem, kulturą, duchowością i historią. Między współplemieńcami panuje bardzo silna więź. Legenda pokazuje też, że wraz z przybyciem Białej Bizonicy i pojawieniem się Świętej Fajki, Lakoci zaczęli czcić Ziemię i wszystkie jej stworzenia i zjawiska, zarówno ożywione, jak i martwe, razem i osobno. Wszystko, co związane z Ziemią, było odtąd święte i godne szacunku, gdyż było siedzibą WakanTanki w jej pojedynczej lub złożonej postaci. Za sprawą Białej Bizonicy i jej podarku, ludzie mogli cieszyć się życiem pełnym radości duchowej oraz mistyczną i rzeczywistą więzią z otaczającym światem. Mówi się, że Bizonica, przybierając po kolei barwę czerwoną, żółtą, czarną i białą, pokazała, że reprezentuje cztery rasy ludzkie. Kłaniając się w cztery strony, złożyła swoją cześć czterem stronom świata.

bizonica


back witch 5