Barbórka

4 grudnia

Legenda głosi, że została zamordowana przez własnego ojca, ponieważ sprzeciwiła się mu w kwestii wyboru drogi życiowej…

Tradycja obchodzenia Barbórki w Polsce pojawiła się w źródłach w 1354 roku. Z końca XV wieku znana jest forma z dokumentu czeskiego Janusza, księcia oświęcimskiego: "Barbora"; ta forma imienia dała początek na Śląsku "Barborki" – później "Barbórki".

Chociaż powszechnie uważa się Barbarę za patronkę górników należy pamiętać, że w ścisłym znaczeniu kult św. Barbary związany był w minionych wiekach przede wszystkim z nagłą i niespodziewaną śmiercią. Jest więc patronką górników, hutników, marynarzy, rybaków, żołnierzy, kamieniarzy, więźniów i wielu innych. Orędowniczka w czasie burzy i pożarów.

więcej


back witch 5