Esencje kwiatowe

Wiosna i lato szczególnie kierują naszą uwagę ku kwitnącym roślinom.

Zauważmy z jaką radością na piękno kwiatowego świata reagują dzieci. Zaprowadzone na łąkę, podbiegają do kwiatków, oglądają je, wąchają. W końcu niczego nieświadome przynoszą mamie to co udaje im się zerwać . Ileż w tym niewinnym geście zawiera się podświadomej tęsknoty za tym co w sposób naturalny służy naszemu zdrowiu.

Hinduskie zielarki zwane Mistrzyniami przypraw wierzą, że uzdrawia przede wszystkim magiczna moc roślin. Od ponad pięciu tysięcy lat przekazywana jest wiedza o tajemnej mocy przypraw , które działają nie tylko na poziomie fizycznym ale mają przede wszystkim właściwości uzdrawiające ludzkie dusze.

W kulturze europejskiej już Paracelsus żyjący w XV wieku wierzył, że świat materialny nie może być oddzielony od duchowego , i że wszystko w stworzeniu jest istotne. Lekarze jego czasów byli przekonani, że w świecie duchowym istnieją pewne archetypy, którym odpowiadają rzeczy materialne. Dostrzegano więc związki między roślinami i zwierzętami, zwierzętami i ludźmi. Jeśli więc jakaś część ciała była chora, lekarz kierował się odpowiadającym jej archetypem. Wg.Paracelsusa wszystkie choroby mają swoje źródło w odchyleniach od zasadniczej duchowej istoty człowieka, powstałych w skutek złego funkcjonowania umysłu i zmysłów. Odpowiednie lekarstwo winno przywrócić kontakt z duchem wewnątrz ciała, który sam w sobie jest prawdziwym uzdrowicielem. Najistotniejsze jest to ,że to w co ów uczony wierzył rzeczywiście skutkowało, a w swoich czasach bardziej był znany jako lekarz stosujący niezwykłe kuracje niż jako filozof. Tłumacząc to na dzisiejsze rozumienie świata posiadał niezwykle rozwiniętą inteligencję emocjonalną, która jest warunkiem sine qua non wszelkiej aktywności twórczej.

Pierwszym nowoczesnym holistycznym uzdrawiaczem był dr.Edward Bach, który uczył o duchowej i emocjonalnej mocy leczenia właściwej roślinom. Pierwsze wyciągi kwiatowe preparowane w wodzie źródlanej zaczął tworzyć w 1928 roku zwane jako 38-kwiatowe bachowskie remedia.

Obecnie znane są 103 esencje kwiatowe.

Dr.Bach podzielił swoje esencje na siedem kategorii w celu określenia najważniejszych pozytywnych cech, które zaobserwował u ludzi.

Są to remedia:

  • na samotność
  • na nadopiekuńczość w stosunku do innych
  • na brak zainteresowania bieżącą sytuacją
  • dla ludzi zbyt podatnych na wpływy i pomysły innych
  • na niepewność
  • na lęk i strach
  • na zniechęcenie, czarne myśli i rozpacz

Współczesne badania dowodzą, że istnieje związek między emocjami i systemem odpornościowym potwierdzają teorię, że życie psychiczne ma wpływ na ogólny stan zdrowia. Naukowcy w dziedzinie medycyny podkreślają fakt, że spokojny umysł zapewnia prawidłowe funkcjonowanie. Stosowanie kropli Bacha pomaga w bezpieczny sposób przejąć kontrolę nad swoimi emocjami i pełniej cieszyć się każdym dniem.

38 BACHOWSKICH REMEDIÓW KWIATOWYCH
ROŚLINA
POZYTYWY
NEGATYWY

REMEDIA NA SAMOTNOŚĆ

Wrzos
 
Niecierpek
 
Fiołek wodny
Zainteresowanie innymi osobami i związek z nimi.
 Rozładowanie napięcia; współpraca; zrównoważona postawa.
Przystępność; związek z innymi osobami.
Egoizm, niemożność nawiązania kontaktu z innymi ludźmi. Niecierpliwość; fizyczne i emocjonalne napięcie.
Nadmierna niezależność, uczucie wyższości.

  REMEDIA NA NA NADOPIEKUŃCZOŚĆ W STOS. DO INNYCH       

Buk
 
Cykoria
 
Woda żródlana – rock water
 
Werbena pospolita
 
Winorośl
Postrzeganie świata jako dobrego
Wielkoduszna miłość
 
Łagodność w stosunku do siebie, otwarty umysł
Pewność siebie, rozładowywanie napięcia
Szczera chęć niesienia pomocy
innym
Zbytnia drobiazgowość, krytyczność
Emocjonalny niedorozwój, nadmierne przywiązanie.
Nadmierna samokrytyka, niezmienność przekonań
Nadmierny entuzjazm i idealizm
Dominacja lub kontrolowanie
 

REMEDIA NA BRAK ZAINTERESOWANIA BIEŻĄCĄ SYTUACJĄ

Pączek kasztanowca
 
Clematis
 
Wiciokrzew przewierceń
 
Gorczyca
 
Drzewo oliwne
 
 
Biały kasztan
Dzika roża
Zdolność uczenia się z doświadczeń.
Żwawość, umiejętność realizacji zamierzeń.
Umiejętność cieszenia się chwilą.
 
Zrozumienie powodów złego nastroju, wesołość.
Duchowa odnowa, odpowiednie zużytkowanie energii.
 
Rozsądne myślenie, spokój.
Wytrwałorść, entuzjazm.
Powtarzanie wciąż tych samych błędów.
Fantazjowanie, niepraktyczność.
Trzymanie się kurczowo przeszłości.
Przygnębienie, martwienie się bez powodu.
Na wyczerpanie, osłabienie, nieekonomiczne wykorzystanie energii.
Dla ludzi z chaosem myślowym.
Na rezygnację, apatię.

DLA LUDZI ZBYT PODATNYCH NA WPŁYWY I SUGESTIE INNYCH

Rzepik – parzydło
 
 
Centuria
 
Ostrokrzew
 
Orzech włoski
Uczciwość w stosunku do siebie i innych, wewnętrzny spokój.
 
Pomoc innym, ale prawdziwa ocena własnych potrzeb.
Miłość, pokora, tolerancja.
 
Umiejętność przerzucania się na nowe prawdziwe cele.
Dla ukrywających swe uczucia za uśmiechniętą twarzą.
 
Dla pomagających innym kosztem siebie.
Na zazdrość, nienawiść, podejrzliwość.
Na stresowe zmiany i ważne zmiany w życiu.

REMEDIA NA NIEPEWNOŚĆ

Cerato
 
Goryczka
 
Jałowiec ciernisty
 
Grab
 
Czerwiec jednoroczny
 
 
Dziki owies – Wild oat
Roztropność, zaufanie do siebie
Ożywia odwagę i siłę.
 
Dostrzeganie nadziei.
 
Mocna wiara w zdolność radzenia sobie.
Przejrzyste , zrównoważone spojrzenie na świat.
 
Jasność celów, zadowolenie.
Brak zaufania do własnej wiedzy.
Utrata odwagi przy niepowodzeniach.
Uczucie, że nie ma sensu próbować.
Trudności w stawianiu czoła codziennym zajęciom.
Niezdecydowanie, nieumiejętność dokonania wyboru.
Zagubienie własnej drogi życia.
 

REMEDIA NA LĘK I STRACH

Osika
 
Ałycza
 
 
Figlarek
 
Czerwony kasztan
 
Posłonek pospolity
 
Pewność siebie, wiara w nieznane.
Wiara w wyższe, łaskawe moce.
 
 
Odważne stawianie czoła przeciwnościom.
Umiejętność trzymania dystansu między sobą a innymi.
Odwaga, spokój, jasność umysłu.
Nieokreślone lęki przed nieznanym.
Strach przed utratą samokontroli, nieodporność na szkodliwe bodźce.
Nerwowość, nieśmiałość, strach przed nieznanymi rzeczami.
Nadmierny niepokój o dobrobyt innych.
Paniczny strach, panika.
 

REMEDIA NA ZNIECHĘCENIE, CZARNE MYSLI I ROZPACZ

Dzika jabłoń
 
Wiąz
Modrzew
 
Dąb
 
Sosna
 
Gwiazda betlejemska
 
Kasztan jadalny
 
Wierzba
Oczyszczenie, wewnętrzne czystość, ewolucja duchowa.
Zwiększa zdolność przetrwania.
Pewność siebie, umiejętność wyrażania uczuć.
Elastyczna siła, podpora dla samego siebie.
Zmysł odpowiednich proporcji, wiara w siebie.
Spokój, wyciszenie, uspokojenie.
Odnowa wiary w życie i w siebie.
Odpowiedzialność za siebie, akceptacja.
Uczucie nieczystości.
 
Na okresowe przygnębienie.
Przy braku wiary w próbowanie.
Dla wyczerpanych, którzy jeszcze walczą.
Dla tych, którzy czują się winni za wszystko.
Na wstrząsy i urazy.
 
Na najgłębsza rozpacz i cierpienie.
Gorycz i złość, uczucie przygnębienia.

Mechthild Scheffer Oryginalna terapia kwiatowa Bacha dla początkujących, Wyd. Kos, 2007
Carol Rudd Esencje kwiatowe. Ilustrowany przewodnik. Wyd. Koenemann Verlagsgeselchaft mbH, Koln 2001